Stof/zand

Stof/zand

Wilt u stof of zand verwijderen van uw gevel? Het is in de meeste gevallen voldoende om voor beregening te zorgen, aangezien de materialen dan gewoon van de gevel zullen spoelen. De materialen hechten niet aan het gevelmateriaal, waardoor u hier nauwelijks professionele materialen voor nodig heeft en een eventuele hogedrukspuit voldoende is.

Luchtvervuiling

Stof en zand komen op verschillende manieren op uw gevel terecht, waardoor u zich hier niet volledig tegen kunt wapenen. Een van de belangrijkste bronnen van stof en zand op de gevel is luchtvervuiling, aangezien de materialen veelvuldig voorkomen in de lucht.

Ze gaan onder andere samen met de neerslag van losse deeltjes, waarbij u kunt denken aan roet, vliegas en rubber. Het zijn materiaal die uw gevel kunnen vervuilen, maar er net als de ijzerdeeltjes niet voor zorgen dat er een hechting ontstaat. Dit maakt het relatief gemakkelijk om stof en zand te verwijderen en de uitstraling van uw gevel te herstellen.

Menselijk handelen en bouwvervuiling

Daarnaast kunt u te maken krijgen met stof en zand op uw gevel, als het gevolg van menselijk handelen. Het gaat in de meeste gevallen om bouwvervuiling, aangezien deze materialen gemakkelijk in de lucht terecht komen en zich dan tegen uw gevel aan kunnen bewegen. Houd onder andere rekening met cementsmet en -sluier, in meer of mindere mate. Is er sprake van een behoorlijke vervuiling? Dan werkt alleen water vaak niet meer voldoende en is het van belang om een middel te gebruiken dat de hechting van het materiaal tegengaat. Stof en zand zorgen niet voor een hechting, maar in combinatie met andere materialen vindt deze soms toch plaats.

Meest voorkomende soorten gevelvervuiling

 • Graffiti

  Wilt u graffiti verwijderen, of bent u benieuwd naar de kosten hiervan? Deze hangen sterk af van ...

 • Onkruid & klimplanten

  Onder andere onkruid en klimplanten kunnen zorgen voor een directe vorm van vervuiling en zelfs a...

 • Roet

  Onder andere roet kan z"n weerslag hebben op uw gevel. Afhankelijk van onder andere de locatie va...

 • Schimmel

  Wilt u schimmel op de muur verwijderen, of heeft u het idee dat u hiermee te maken heeft? Het is ...

 • Stof/zand

  Wilt u stof of zand verwijderen van uw gevel? Het is in de meeste gevallen voldoende om voor bere...

 • Uitwerpselen

  Uitwerpselen hebben in bepaalde gevallen een vervelende uitwerking op de kwaliteit van uw gevel, ...

 • Vocht

  Vocht is een belangrijke veroorzaker van problemen binnen gevels. U kunt te maken krijgen met het...

 • Witte muuruitslag

  Ogenschijnlijk mooi en strak opgeleverde nieuwbouwwoningen kunnen na enkele weken of maanden onts...

Locatie van de woning

Houd goed rekening met de locatie van de woning, wanneer u de gevolgen van stof en zand wenst in te schatten. U kunt de materialen relatief gemakkelijk van de gevel verwijderen, maar met name langs snelwegen, spoorwegen of andere plaatsen waar veel stof en zand door de lucht waaien kan het uiterlijk van uw gevel snel minder fraai worden. Zorg tijdig voor een goede reiniging, om de uitstraling van uw gevel te behouden, of een eventuele esthetische waarde niet verloren te laten gaan.

Gratis offerte aanvragen

Gevelreiniging

Gevelrenovatie

Gevelbescherming

Zelf reinigen of behandelen ?

Wat kost gevelreiniging ongeveer ?

Reinigingsmethodes

Soorten gevels

Gratis offerte aanvragen

Graffiti

Onkruid & klimplanten

Roet

Schimmel

Stof/zand

Uitwerpselen

Vocht

Witte muuruitslag

Behoefte aan informatie is groot

Gratis offerte aanvragen

Isolerenspouwmuren.nl

Isolatiepagina.nl

Debodemafsluiter.nl

Gratis Internet Offerte Aanvragen Disclaimer Sitemap Wie zijn wij ? Privacy Contact Gevelbehandelplan

Copyright Isoleads BV - kvk nr 51797208