Uitwerpselen

Uitwerpselen

Uitwerpselen hebben in bepaalde gevallen een vervelende uitwerking op de kwaliteit van uw gevel, waardoor het van belang is u daar goed tegen te wapenen. Houd rekening met de zuren in de uitwerpselen en vergelijk dit bijvoorbeeld met de luchtverontreiniging die z’n invloed kan hebben. Indien er sprake is van scheuren in de gevel is het van belang die tijdig te herstellen, om schade binnenin de gevel te voorkomen.

Zuren

Het zijn de zuren in de uitwerpselen die in de meeste gevallen voor problemen zorgen. Deze kunnen het materiaal van de gevel aantasten, of de beschermende laag negatief beïnvloeden. Er ontstaat op die manier een voedingsbodem voor ander vuil, waardoor deze de gevel uiteindelijk verder kunnen vervuilen of zelfs aantasten.

Uitwerpselen duiven zeer schadelijk voor gebouwen
Uitwerpselen duiven zeer schadelijk voor gebouwen


Het is van belang om voldoende bescherming aan te (blijven) brengen op de gevel, met name wanneer er sprake is van relatief veel uitwerpselen.

Luchtverontreiniging

De zuren hebben eenzelfde werking als binnen de luchtverontreiniging, waardoor u deze beide elementen met elkaar kunt vergelijken. Houd rekening met bijvoorbeeld SO2 (zwaveldioxide) en CO2 (koolstofdioxide) in de lucht, twee stoffen die voor schade kunnen zorgen. Daarnaast kunnen stikstofoxiden, ammoniak en ozon hun weerslag hebben op de gevel. U kunt deze schade tegen gaan door een beschermende laag aan te (laten) brengen en die bovendien tijdig te laten herstellen.

Meest voorkomende soorten gevelvervuiling

 • Graffiti

  Wilt u graffiti verwijderen, of bent u benieuwd naar de kosten hiervan? Deze hangen sterk af van ...

 • Onkruid & klimplanten

  Onder andere onkruid en klimplanten kunnen zorgen voor een directe vorm van vervuiling en zelfs a...

 • Roet

  Onder andere roet kan z"n weerslag hebben op uw gevel. Afhankelijk van onder andere de locatie va...

 • Schimmel

  Wilt u schimmel op de muur verwijderen, of heeft u het idee dat u hiermee te maken heeft? Het is ...

 • Stof/zand

  Wilt u stof of zand verwijderen van uw gevel? Het is in de meeste gevallen voldoende om voor bere...

 • Uitwerpselen

  Uitwerpselen hebben in bepaalde gevallen een vervelende uitwerking op de kwaliteit van uw gevel, ...

 • Vocht

  Vocht is een belangrijke veroorzaker van problemen binnen gevels. U kunt te maken krijgen met het...

 • Witte muuruitslag

  Ogenschijnlijk mooi en strak opgeleverde nieuwbouwwoningen kunnen na enkele weken of maanden onts...

Scheuren in gevel

Is er sprake van scheuren in de gevel? Dan kunnen de gevolgen van vervuiling door uitwerpselen of de lucht een meer ernstige vorm aannemen. De binnenzijde van de gevel is doorgaans niet voorzien van enige beschermende laag, waardoor de zuren en andere schadelijke stoffen vrijelijk hun gang kunnen gaan.

Achterstallig onderhoud gevel :waardedaling woning
Achterstallig onderhoud gevel :waardedaling woning

Laat scheuren herstellen en zorg er daarmee voor dat de gevel weer een goede bescherming biedt, onder andere tegen uitwerpselen en andere vormen van verontreiniging waar u mee te maken kunt krijgen.

Gratis offerte aanvragen

Gevelreiniging

Gevelrenovatie

Gevelbescherming

Zelf reinigen of behandelen ?

Wat kost gevelreiniging ongeveer ?

Reinigingsmethodes

Soorten gevels

Gratis offerte aanvragen

Graffiti

Onkruid & klimplanten

Roet

Schimmel

Stof/zand

Uitwerpselen

Vocht

Witte muuruitslag

Behoefte aan informatie is groot

Gratis offerte aanvragen

Isolerenspouwmuren.nl

Isolatiepagina.nl

Debodemafsluiter.nl

Gratis Internet Offerte Aanvragen Disclaimer Sitemap Wie zijn wij ? Privacy Contact Gevelbehandelplan

Copyright Isoleads BV - kvk nr 51797208