Gevelbehandelplan

Geveplan: Niet zomaar wat doen

Indien u besluit de vervuilde gevel van uw woning te (laten) reinigen is het verstandig om het onderstaande stappenplan te volgen om fouten te voorkomen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat niet alleen reiniging verstandig is, maar ook renovatie en gevelbescherming. Het op een goede en professionele manier van gevelbehandeling is een combinatie van reinigen, repareren en beschermen en elk onderdeel moet op de juiste manier aangepakt worden. Zeker op het gebied van reiniging is een plan belangrijk omdat een gevel verder beschadigd kan raken door de verkeerde aanpak.

Stap 1: Bepalen vd vervuiling

Een gevel vervuilt vaak op meerdere manieren en op verschillende plaatsen. Er kan bijvoorbeeld roetvervuiling op de bakstenen boven een raam zitten en op de noordelijk gelegen kant van dezelfde woning kan bijvoorbeeld vocht en algvervuiling aanwezig zijn, terwijl op een andere locatie weer schimmel zit. Het is daarom belangrijk om goed te kijken naar de verschillende soorten vervuiling en te achterhalen wat voor soort het is. Indien de woning nabij een snelweg ligt, ligt roetvervuiling voor de hand. Hetzelfde geldt voor fabrieksterreinen in de buurt. Elk onderdeel voor de woning of het gebouw wordt gebracht.

Hier leest u meer over de verschillende soorten gevel vervuiling.

Stap 2: Bepalen van de ondergrond

Bij elke geconstateerde vervuiling moet u ook registeren om welke ondergrond het gaat. Veel nieuwbouwwoningen bestaan bijvoorbeeld uit verschillende soorten baksteen met eigen kleuren en structuren. Dit kan uiteindelijk resulteren in een aanpak waarbij verschillende reinigingmethodes moeten worden gehanteerd.

Lees hier meer over de verschillende soorten ondergronden, waar u op moet letten en wat het betekent voor de reiniging en eventuele renovatie.

Stap 3: Bepalen vd reinigingsmethode

Ok, stel u weet wat de soorten vervuiling zijn en welke soorten materialen (ondergrond) vervuild zijn, dan is het noodzakelijk om de reinigingsmethodes te bepalen. Zoals eerder gemeld kan het betekenen dat er verschillende reinigingmanieren op verschillende delen van de gevel toegepast moeten worden. Wat ook mogelijk is, is dat er verschillende behandelingen voor dezelfde vervuiling plaats moeten vinden (voor- en nabehandeling).

Lees hier verder over de verschillende reinigingsmethodes.

Stap 4: Bepalen vd herstelmethode

Indien er onderdelen van de gevel zijn die hersteld moeten worden, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van oude, lekkende voegen en het aanbrengen van nieuwe voegen, dan gebeurt dat altijd na de reiniging. Vaak ook wordt dan pas zichtbaar of en welke schade er aan het gebouw is. Indien een deel van de gevel bijvoorbeeld vervuild is met schimmel, dan is het voor reiniging niet goed te constateren hoe graat de schade aan bijvoorbeeld het beton of de bakstenen is. Dat geldt ook voor plantengroei: hierbij moeten eerst de wortels verwijderd zijn voordat er een schadebepaling uitgevoerd kan worden om de juiste renovatiemethode te bepalen.

Lees hier verder over gevelherstel of gevelrenovatie.

Stap 5: Bepalen vd beschermingsmethode

Het is essentieel dat u uw gereinigde en herstelde gevel beschermt tegen nieuwe aantasting en eventuele vochtdoorslag. Door middel van bijvoorbeeld het impregneren van de gevel zorgt u alweer voor minimaal 10 jaar bescherming tegen de elementen. Er zijn echter nog meer methodes om uw gevel te beschermen.

Lees hier verder over gevelbescherming.

Het vaststellen van oorzaken is belangrijk

Om snelle vervuiling of aantasting van de gevelwanden te voorkomen is het verstandig om - naast gevelreining en gevelherstel - ook eens nauwkeurig te kijken naar de oorzaken van de vervuiling. We praten dan niet over het wegnemen van een vervuilende fabriek of een snelweg in de buurt, maar over gevelaanpassingen die ervoor gaan zorgen dat er minder gemakkelijk vervuiling ontstaat. Het is namelijk zo dat de zogenaamde detaillering in gebouwen mede bepaalt waar met name de vervuiling ontstaat. Ook het soort bouwmateriaal zorgt voor een grotere of kleinere kans op vervuiling.

Bouwkundige vervuilingsbevorderende situaties:

  • slechte aansluiting daktrim
  • poreuze gevelmaterialen (gevoelig voor algen,schimmel,mos)
  • zorgen dat het regenwater altijd goed afgevoerd wordt. Lekkages zorgen voor veel schade (zie ook foto hieronder)
  • zonwering, vlaggenmasten, lichtlijnen etc. allemaal op afstandhouders monteren (voorkomt vuilstrepen op de gevel)
  • raamdorpels, materiaalovergangen goed in de gaten houden
  • horizontale vlakken vervuilen meer dan verticale (dus verticale gevelbeplating is beter schoon te houden)
  • overgang van glad materiaal (glas, metaal, kunststoffen) naar ruw materiaal als baksteen
Door kapotte hemelwaterafvoer ontstaat gevelschade
Door kapotte hemelwaterafvoer ontstaat gevelschade

Gratis offerte aanvragen

Gevelreiniging

Gevelrenovatie

Gevelbescherming

Zelf reinigen of behandelen ?

Wat kost gevelreiniging ongeveer ?

Reinigingsmethodes

Soorten gevels

Gratis offerte aanvragen

Graffiti

Onkruid & klimplanten

Roet

Schimmel

Stof/zand

Uitwerpselen

Vocht

Witte muuruitslag

Behoefte aan informatie is groot

Gratis offerte aanvragen

Isolerenspouwmuren.nl

Isolatiepagina.nl

Debodemafsluiter.nl

Gratis Internet Offerte Aanvragen Disclaimer Sitemap Wie zijn wij ? Privacy Contact Gevelbehandelplan

Copyright Isoleads BV - kvk nr 51797208