Milieubescherming

Bescherming van omgeving én reiniger
Bescherming van omgeving én reiniger

Overlast door gevelbehandeling

Het reinigen, renoveren en beschermen van gevels gaat gepaard met overlast. Er is sprake van geluidsoverlast, stofoverlast en risico op milieuvervuiling door de afvalstoffen. Bij chemische reiniging wordt een vervuilde muur behandeld met zuren en basen en in combinatie met de vervuiling is dat slecht voor het milieu.

Vanuit de overheid zijn milieu- en omgevingsbeschermende regels vastgesteld waaraan gevelreinigingsbedrijven zich dienen te houden tijdens het reinigen en renoveren van het pand.

Stofvorming

Bij verschillende reinigingsmethodes , zoals bijvoorbeeld het droogstralen ontstaat een fijne stof, bestaande uit een combinatie van vervuiling en het straalmiddel. Dit fijnstof verspreidt zich gemakkelijk in de omgeving en moet daarom beheerst worden. Het komt dan ook veel voor dat steigers compleet afgeschermd worden met zeilen en dergelijke om het fijnstof op te vangen. Zeker bij vormen van droogstralen komt het veel voor, maar ook bij het stralen met water komt fijn stof vrij vanwege verdamping van het water waardoor vervuild stof overblijft.

Vervuild water c.q. afvalstoffen

Waar in het verleden afvalstoffen vrijuit mochten stromen tijdens gevelreiniging is dat niet langer het geval. De combinatie van de vervuiling, de ondergrond en het reinigingsmedium kunnen gezamenlijk een zwaar vervuilende cocktail vormen die milieubelastend kan zijn en gevaar oplevert voor mens en omgeving. De samenstelling van het afval is buitengewoon belangrijk: er kunnen zich bijvoorbeeld gevaarlijke metalen in zitten en overige schadelijke stoffen.

GEVELREINIGINGSBEDRIJVEN ZIJN DAN OOK VERPLICHT OM ALLE DROGE EN NATTE AFVALSTOFFEN MEE TE NEMEN.

Chemische Reiniging

Bij chemische reiniging worden allerlei zuren en basen toegepast om de vervuiling te verwijderen. Deze schadelijke stoffen vergen een speciale behandeling en de reststoffen vallen zonder uitzondering onder de noemer Klein Chemisch Afval en dienen ook als dusdanig behandeld te worden.

Geluidsoverlast

Voor het schoonmaken van vervuilde harde materialen als baksteen is veelal een krachtige reinigingsmethode nodig zoals bijvoorbeeld het mechanisch reinigen (borstelen of stralen van de gevel) wat gepaard gaat met grote machines zoals compressoren en slijp- en polijstmachines. Het gebruik van die machines levert veel geluidsoverlast op, zowel voor de uitvoerenden als voor de omwonenden.

De Regeling geluidsproductie bouwmachines stelt eisen aan het maximale geluidsvermogensniveaus van bouwmachines zoals compressoren en bouwaggregaten.

Aan het reinigingsproces zelf valt vaak niet veel te doen, zoals bijvoorbeeld het stralen met een granulaattoevoeging. Belangrijk hierbij is dan ook goede informatieverstrekking en communicatie naar omwonenden inzake geluidsoverlast.

Bescherming omgeving tegen vrijkomende vervuiling
Bescherming omgeving tegen vrijkomende vervuiling

Bodem- en straatvervuiling

Neerkomend reinigingswater, toegevoegde middelen en loskomende vervuiling komen op straatniveau terecht en moet daar opgevangen en gecontroleerd worden om bodemvervuiling te voorkomen. Er worden speciale (deels opblaasbare) opvangmiddelen verkocht die onderaan een gebouw gemonteerd kunnen worden. Hierdoor wordt 95 % van water en afvalstoffen opgevangen.

Wat mag zeker niet ?

 • lozing op de bodem
 • lozing op het oppervlaktewater
 • lozing op het riool

Wat mag wel/moet ?

 • opvangen en afvoeren naar erkend afvalverwerkingsbedrijf
 • gecontroleerd en vergunde lozing op het riool (meestal middels mobiel filteringsapparaat)

Maak uw keuze uit de reinigingsmethodes

 • Mechanische reiniging

  Heeft u te maken met hardnekkig vuil op uw gevel? Maak dan gebruik van het mechanisch reinigen va...

 • Stoomreiniging

  Stoomreiniging van uw muur biedt een effectieve oplossing. Zit het vuil behoorlijk vast en krijgt...

 • Laserreiniging

  Laserreiniging vormt een effectieve methode om uw gevel te reinigen, bijvoorbeeld wanneer u te ma...

 • Chemische reiniging

  Wilt u een chemische gevelreiniging uit laten voeren? Er bestaan verschillende mogelijkheden, op ...

 • Biologische reiniging

  Wilt u uw buitenmuur biologisch reinigen, of bent u op zoek naar meer informatie met het oog op b...

 • Milieubescherming

  Het reinigen, renoveren en beschermen van gevels gaat gepaard met overlast. Er is sprake van gelu...

Gratis offerte aanvragen

Gevelreiniging

Gevelrenovatie

Gevelbescherming

Zelf reinigen of behandelen ?

Wat kost gevelreiniging ongeveer ?

Reinigingsmethodes

Soorten gevels

Gratis offerte aanvragen

Graffiti

Onkruid & klimplanten

Roet

Schimmel

Stof/zand

Uitwerpselen

Vocht

Witte muuruitslag

Behoefte aan informatie is groot

Gratis offerte aanvragen

Isolerenspouwmuren.nl

Isolatiepagina.nl

Debodemafsluiter.nl

Gratis Internet Offerte Aanvragen Disclaimer Sitemap Wie zijn wij ? Privacy Contact Gevelbehandelplan

Copyright Isoleads BV - kvk nr 51797208